• WIRA| GSC Movies | Films Distributors |Malaysia
 • ENGLISH

Film distributor Malaysia | Leading movies providerIDOLiSH 7 2ND LIVE -REUNION- Delayed Viewing

Malaysia film distribution company | Movies provider
 • ENGLISH

New movies provider | Malaysia movies distributorIDOLiSH 7 2ND LIVE -REUNION- Delayed Viewing

 • RELEASE DATE
  3 Aug 2019
 • LANGUAGE
  Japanese
 • GENRE
  Concert
 • CLASSIFICATION
  U
 • RUNNING TIME
  246 minutes
 • DIRECTOR
  -
 • CAST
  Ono Kensho, Masuda Toshiki, Shirai Yuusuke, Yonaga Tsubasa, KENN, Abe Atsushi, Eguchi Takuya, Hatano Wataru, Saitou Souma, Satou Takuya, Hoshi Soichiro, Tachibana Shinnosuke, Yuya Hirose, Subaru Kimura, Kotaro Nishiyama, Takashi Kondo

Film distribution company | Malaysia movies distributorSYNOPSIS

IDOLiSH 7 2nd LIVE -REUNION- (Day 2) is a live concert that took place in Saitama Metlife Dome, Japan on 7 July 2019. It features the sub-units IDOLiSH7, TRIGGER, Re:vale and ŹOOĻ.